M5_220322
Kugelsternhaufen M5 "Hellster Kugelsternhaufen der Milchstraße"
22.03.2022, Mommenheim; ASI1600MM, Vixen ED102SS + Reducer-Flatner f4,9, Filter Astronomik LRGB, HEQ5Pro mit Guiding, L: 20x60s, RGB: jeweils 20x60s, gesamt 1,3h Bildbearbeitung: Deepsky Stacker, Affinity Photo (Mouseover: Ausschnitt).