NGC7479Pal19_230818
Galaxie NGC7479 und Kugelsternhaufen Pal19
18.08.2023, Mommenheim, TS Photon 200mm f4 + Maxview Komakorrektor, HEQ5Pro mit Guiding, LRGB 45/45/45/45min (3h) Bildbearbeitung: Deep Sky Stacker, Affinity, leichter Crop, Mouseover: Ausschnitt NGC7479, Mouseout: Ausschnitt Pal19.